Tandvårds­försäkringen

Från det år du fyller 23 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Baserat på din ålder betalar Försäkringskassan, 1 juli varje år, ut ett allmänt tandvårdsbidrag, ATB, som du kan använda som delbetalning vid ditt besök hos tandvården. Du behöver inte ansöka om bidraget, det betalas ut från Försäkringskassan direkt till din behandlande tandläkare eller tandhygienist. Bidraget kan sparas i maximalt två år. Från den 1 juli 2018 är tandvårdsbidraget för personer i åldrarna 23-29, samt 65 år och äldre, 600 kr per år. Personer i åldrarna 30-64 år får 300 kr per år.

Det finns även ett högkostnadskydd, som innebär att du vid större behandlingar inte behöver betala hela kostnaden själv. Ersättning betalas ut direkt till din tandläkare och är avdragen på din räkning.

Ersättningen till tandläkaren räknas ut på s.k referenspriser fastställda av TLV, Tandvårds-och läkemedelsverket, på följande sätt:
  • Upp till 3000kr - 0% rabatt
  • mellan 3000-15000kr - 50% rabatt
  • över 15000kr - 85% rabatt.
Om tandläkarens faktiska pris är högre än det s.k referenspriset , betalar du även mellanskillnaden till tandläkarens faktiska pris. Det är inte heller all slags tandvård som ersätts av tandvårdsstödet. Du betalar själv för t ex vissa behandlingar av tänder långt bak i munnen, kosmetisk tandvård och material som inte betraktas som standardmaterial, så som guld. Inför planerad behandling får du alltid en kostnadsberäkning av oss!